Agenda

Bij Saaamen kunnen deelnemers zelf aangeven wat zij willen. Er zijn verschillende programma’s opgesteld om de keuze makkelijker te maken.

Op maandag gaan wij gezamenlijk boodschappen doen, koken en eten. In de toekomst willen wij ook koken voor buurtbewoners die dit zelf niet meer kunnen.

Op donderdag bieden wij activiteiten als creativiteit, cultuur, sfeer en ontspanning.

Op vrijdag komen de thema’s sport & bewegen, natuur & buitenleven, arbeid & ambacht, dienstverlening en ontwikkeling van talenten aan bod.

Onder deze programma’s vallen verschillende activiteiten. Maar deelnemers kunnen zelf ook ideeën voor activiteiten aandragen.

Als voorbeelden:

Er is een deelnemer die klusjes doet bij de kringloopwinkel in leiden.

Een andere deelnemer zal binnenkort stage lopen bij de Imker van de houtkamp.

Twee deelnemers willen graag gebarentaal leren en er heeft zich al een vrijwilliger gemeld die daar graag een bijdrage in wil leveren.